Events

15th conference „Facility Management: Realisation in Bulgaria“

29 October, 2020 - 30 October, 2020

Уважаеми колеги,

за 15-та поредна година списание ФАСИЛИТИСФасилити мениджмънт консултинг и Пъблик сървисис, със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА организират:

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври 2020г. чрез zoom платформа на ФАСИЛИТИС.

По време на събитието отново ще се съберат водещи български и международни експерти, които да споделят добри практики, идеи и да се запознаят с нови продукти и услуги, които да подобрят работата им.

Програма:

29 октомври (четвъртък), zoom платформа на ФАСИЛИТИС

  • Официално откриване
  • Откриваща дискусия: Новите реалности във фасилити мениджмънта и пропърти мениджмънта
  • Първи панел: Иновативни решения и практики за безопасна и устойчива среда
  • Втори панел: Дигитализация на процесите: възможности или заплахи за ФМ бизнеса
  • Трети панел: Mеждународният опит и добри практики (панел на английски език без превод с чуждестранни лектори)
  • Закриваща дискусия: Трансфер и приложение на работещи модели и успешни практики от корпоративния към публичния и частен сектор. Опитът на БГФМА.

30 октомври (петък): networking коктейл 

Подробности за програмата и регистрационната форма ще намерите на нашия сайт.

Срок за регистрации: 27 октомври 2020 г.

Go back