Facility Management Innovation Forum

На 1 октомври 2015 г. в хотел Новотел, Пловдив, зала Париж ще се проведе  "Facility Management Innovation Forum".

Членовете на АСБС имат правото на 10% отстъпка от цената.

Форумът е насочен към управлението и интеграцията на процесите на една организация в сградна среда, които подобряват ефективността на нейната основна дейност, като част от добрите бизнес практики.
Част от акцентите на форума:
- Фасилити мениджъра – само професия или партньор при управлението на една сграда и при управление на бизнеса
- Сградните инсталации и синергията с фасилити мениджмънта
- Дигитализирането на сградите – бъдещето е тук, готови ли сме да го посрещнем?
- Договорно – правни отношения при поддръжка и управление на имота
- Опитът говори – развитие на сегмента в еропейски и глобален мащаб
- Пазарът на фасилити мениджмънт услугите – накъде вървим?


За повече информация и регистрации: http://facility.mysuccess.bg/