Балканстрой груп холдинг АД

Балканстрой груп холдинг АД

Балканстрой груп холдинг АД

Балканстрой е акционерно дружество , основано през 1994г. от специалисти с ценен опит в проучването и строителството. Компанията е част от групата „Балканстрой”.

Дружеството е сред българските строителни фирми, които успешно покриват професионалното портфолио в бранша - жилищно, обществено, индустриално и инфраструктурно строителство. За повече от 15 години, компанията е изпълнила над 100 проекта в страната и на международно ниво, което я поставя в топ 3 на строителните компании на национално равнище.

Компанията е член на Българската Строителна Камара  и  притежава удостоверения за извършване на всички видове строителство.

всички членове на АСБС | website