Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ

Sopharma

Софарма Бизнес Тауърс са високо технологични сгради клас А - най-висок технологичен клас, съгласно Европейските и Световни класификации за търговски и офис площи. Ползват енергията на слънцето, вятъра, естествената температура на почвата и подземните води.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

     

всички членове на АСБС | website