Ист Ринг ЛП ООД

„Ист Ринг ЛП“ ООД

ММ-Груп

 

„Ист Ринг ЛП“ ООД е създадено с цел развитие на инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти. Дружеството е специализирано в изграждането на логистични складови и индустриални площи и в момента се е фокусирало върху развитието на Логистичен Парк Ист Ринг.

Разположен на територията на община Елин Пелин, паркът се намира в традиционно промишлена зона, само на 25 минути от центъра на София. Между двете входно-изходни магистрали Хемус (А2/E79) и Тракия (А1/Е80), Ист Ринг се простира на площ от 220 000 кв.м., с капацитет да бъдат застроени 90 000кв.м. складови и промишлени халета.

Към днешна дата паркът разполага с два напълно построени и функциониращи сухи склада, с общо РЗП от 12 800кв.м – Сгради 1 & 2. Построени съгласно европейските изисквания, сградите разполагат с BREEM сертификат, който гарантира качествена изработка и грижа за околната страна. Стоманобетонова конструкция, собствена фотоволтаична инсталация, най-ниска светла височина от 10.5м и товароносимост на пода от 5т/кв.м., са част от характеристиките, които сградите предлагат на своите клиенти.

Допълнително, логистичният парк разполага със собствен сертифициран питеен водоизточник, трафопост, оптичен кабел с максимална мощност, резервно захранване и възможност за свързване с газопреносната мрежа. От ноември 2018г. е осигурен и безплатен транспорт от метростанция „Цариградско шосе“ до парка и обратно.

В края на май 2018г. започна развитието на фаза 3, която предвижда изграждането на сгради 5 & 6, напълно идентични със сгради 1 & 2, с РЗП 12 800кв.м., както и на кантина за хранене. Новите сгради са подходящи за сухо складиране и/или  за леко производство. Складовите площи ще са 11 650кв.м., а офис площите – 1 150кв.м. Очакванията са третата фаза на проекта да е напълно завършена до края на 2019г.

 

Фаза 1 – Сграда 1
РЗП: 6 400кв.м – 5 825кв.м. складова площ, 575 кв.м. битови помещения.
Завършена през 2014г.

Фаза 2 – Сграда 2
РЗП: 6 400кв.м. – 5 825кв.м. складова площ, 575кв.м. битови помещения
Завършена през 2016г.

Фаза 3 – Сгради 5 & 6
РЗПТ: 12 800кв.м. – 11 650кв.м. складова площ, 1 150кв.м. битови помещения
Очаквана края на 2019г.

 

 

 

всички членове на АСБС