Хай Тек 2000 ЕООД


Хай тек 2000 ЕООД е създадена през 1995 г. с едноличен собственик на капитала S Group International. Основният предмет на дейност на команията са инвестициите в недвижими имоти и тяхното управление. Хай тек 2000 ЕООД е член на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, а инвестициите ѝ на стойност над 7 млн. евро са съсредоточени в гр. София.

През 2010 г. компанията реализира проект за изграждане на луксозен жилищен имот в Резиденшъл Парк, гр. София. Общата застроена площ е с размер 1500 кв.м. РЗП.

През 2018 г. компанията реализира проект за ремонт и реконструкция на сграда, находяща се на бул. „Цариградско шосе" 141 като изгради офис площи клас „Б" и складове на две нива с обща застроена площ в размер на 4600 кв.м. РЗП.


За контакти www.hitech-2000.bg

София, бул.Арсеналски № 123, ет.2
офис 2

Тел +359 2 963 05 43
office@hitech-2000.info

всички членове на АСБС | website