„Ай енд Би Риъл Естейт" ЕАД

НБГ Пангея РЕИК

R&M Management

За НБГ Пангея РЕИК

 Новият едноличен собственик на капитала e НБГ Пангея РЕИК (с пълно търговско наименование "Етники Пангеа Аноними Етерия Епендисеон Се Акинити Периусия", в съкращение „Етники Пангеа А.Е.Е.А.П."), дружество, инвестиращо в недвижими имоти, съществуващо съгласно законите на Гърция, със седалище в гр. Атина, Гърция и адрес на управление ул. „Карагеорги Сервиас" № 6, Атина, Гърция, вписано в Общия търговски регистър с номер 354620100. To e високо реномирано и финансово солидно инвестиционно предприятие, част от групата на НБГ.

 

Кратък профил

 НБГ ПАНГЕЯ е водещата инвестиционна компания за недвижими имоти в Гърция, листвана на Атинската фондова борса (ATHEX).

С активи на обща стойност над 1,7 млрд. Евро, НБГ ПАНГЕЯ се занимава с инвестиции в недвижими имоти и е управлявана от опитни професионалисти с доказан опит в подбора на инвестиционни възможности, управление и създаване на стойност.

Портфолиото на недвижими имоти на НБГ ПАНГЕЯ се състои от повече от 340 имоти, предимно офиси и търговски обекти. Повече от 80% от портфейла са разположени в престижни градски райони в цяла Гърция и селективно позиционирани на други ключови пазари в Югоизточна Европа, като Италия. НБГ ПАНГЕЯ се гордее с висококачествен и високодоходен диверсифициран портфейл с предвидими парични потоци, високи нива на заетост, дългосрочни наемни договори и силна наемателска база.

 

Управлението на „Ай енд Би Риъл Естейт" ЕАД е в следния състав:

 Аристотелис Каритинос – Председател на СД

Тереза Месари – Изпълнителен директор

Росен Тенев – Главен Изпълнителен директор

Ана Халкиадаки – Член на СД

Клеоники Георгиаду (Търговски директор), Член на СД

 

 

всички членове на АСБС | website