Адвокатско дружество Камбуров и партньори

Адвокатско дружество Камбуров и партньори

http://www.kambourov.biz/bg-BG/who-we-are

Сложихме началото през 1988 г. като кантора с процесуална насоченост. Оттогава насам трупаме опит във всички сфери на правото и днес сме утвърден партньор за бизнеса както в съдебната зала, така и на масата за преговори.   Приватизацията на държавните предприятия в края на 90те даде тласък в развитието на нашата практика. Участието ни в раздържавяването на всички значими сектори на българската икономика донесе ценен опит в представителството както на държавата в ролята й на продавач на публични активи, така и на международни компании - купувачи на ключови държавни предприятия. Знакови проекти, консултирани от нашия екип, са сделките по приватизация на БТК, Булгартабак Холдинг, Националния Киноцентър, електроразпределителните дружества, БДЖ, Общинска банка и много други.