Лендмарк Пропърти България ЕАД

Лендмарк Пропърти България ЕАД

Лендмарк Пропърти България ЕАД

Лендмарк предлага пълен пакет от услуги в областта на инвестициите в недвижими имоти, тяхното управление и фасилити мениджмънт. Екипът на фирмата съчетава отлично разбиране на пазара на недвижими имоти и опит в тази област, за да предостави на своите клиенти информирани, креативни решения по отношение на техните нужди, свързани с недвижими имоти. Чрез обединяването на услуги, ЛПМ може да създаде по-нататъшни полезни взаимодействия и да повиши ефективността и гъвкавостта. Фокусът е върху предоставянето на единно звено за контакт и оптимизиране на разходите.
Мандатите за управление, поети от Лендмарк Пропърти Мениджмънт, включват някои от най-популярните проекти в областта на недвижимите имоти в България. Сред тях са Лендмарк Център София, Ритейл Парк Пловдив, Алфа Бизнес и Център София Сентрал Парк.

 

Информация за контакт:

E-mail: office@landmark.bg  
Teл.: +359 2 489 87 00
Адрес: ул. „Шейново” 7, 1504 София, България

Web:  www.landmark.bg 

   

всички членове на АСБС | website