Lion’s Head

Lion’s Head е компания за инвестиции и управление на първокласни офис сгради в Централна и Източна Европа. Портфолиото на Lion’s Head включва 5 сгради в България и Румъния – Мегапарк и Полиграфия офис център в София, Орегон парк (сгр. А,В,С) в Букурещ. Основни инвеститори в компанията са Old Mutual Property и AG Capital.

Old Mutual Property e част от Old Mutual Group – южноафриканска група за финансови услуги с над 170-годишна история, която оперира в 14 държави.

AG Capital е водеща група от утвърдени компании за инвестиции и управление на недвижими имоти - Lion’s Head, BLD, Park Lane Developments, Atland Investments и 3Р1. Поддържа стратегически партньорства с международни лидери като Apollo Global Management, Old Mutual, IFC (World Bank Group).

Контакти:

Lion’s Head

България, София 1000

Ул. „Княз Александър I” 4

тел.: + 359 2 400 1110

e-mail: office@lhinv.eu

web: www.lhinv.eu

Полиграфия Офис Център


Мегапарк