National Cluster Conference

R&M Management

На 26.03.2019г.  в София Тех Парк  се проведе National Cluster Conference, в която от страна на АСБС взеxa участие  г-жа Таня Косева - г-н Продромос Мавропулос, членове на Управителния съвет на АСБС.

Повече информация за National Cluster Conference - https://conference.abclusters.org/