Покана Общо събрание АСБС 2019

Уважаеми Членове,
На 10-ти Април 2019г., ще се проведе Общо събрание на АСБС, което ще се проведе в конферентната зала на офис център Полиграфия.
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 47А
Начало: 16:45ч.

Днесвният ред е описан в поканата

Изтеглете поканата