Корпорация Развитие - КДА

Корпорация Развитие - КДА

Европейски търговски център ЕООД

Корпорация „Развитие” е учредена през 1993 г. като командитно дружество с акции (КДА).
По-големите акционери са ОББ, ДЗИ, „Интрансмаш-Инженеринг” АД и близо 900 юридически и физически лица.
Дейността на Корпорацията се свързва с управление на инвестиции в стойностни дялове и акции, както и на първокласни недвижими имоти.
В момента дружеството подготвя проекти за инвестиране в два от своите центрове в София.
1. Бизнес център намиращ се на бул. „Братя Бъкстон” 40.
Предвижда се изграждане на нови офиси, магазини и жилищни площи. Предстои реновиране на складовата база.
2. На обекта намиращ се в „Красно село”, ул. „Хайдушка поляна” 28 и ул. „Хайдушко изворче”.
Изработват се идейни проекти за офисно, жилищно строителство и изграждане на търговски и складови площи.
Към средата на годината беше освободена от производствена дейност сграда в идеалния център на гр. Стара Загора, бул. „Руски” 26. Предстои отдаване на площите главно за офисни и магазинни нужди.

 

Информация за контакт:
Корпорация "Развитие" КДА

E-mail: office@razvitie.bg
Teл.: +359 2 93 05 520
Адрес: гр. София 1618, бул. „Братя Бъкстон“ 40, ет. 2, Бизнес център "Развитие"
Web:  www.razvitie.bg

всички членове на АСБС | website