Членове на организацията

Блу бокс-1 ЕООД

Фокусът на Bluehouse е върху развиващите се страни в Европа с офиси в България, Чехия, Румъния, Хърватска, Сърбия и Гърция.

bluehousecapital.com

Обратно