Членове на организацията

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

"Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление в гр.София. Дружеството е основано през октомври 2004г. и е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Историята му датира от април 2005г., когато Фондът получава лиценз и започва дейността си като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
ФНИБ се специализира в стратегически покупки и инвестиции в имоти с добра възвращаемост във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България.
Портфейлът на ФНИБ е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: търговски площи (25%), бизнес имоти (39%), ваканционни имоти (9,8%), инвестиционни имоти (23%), 
земеделска земя (0.2%) и парични средства (3%).
Фондът е специализиран изключително в придобиване и инвестиране във високо-ефективни недвижими имоти, отговарящи на следните критерии:

  • Отлично местоположение и добра транспортна инфраструктура,
  • Високи качества, покриващи стандартите на всички клиенти,
  • Функционалност и съвременни технически решения,
  • Професионално управление на имота,
  • Устойчивост и здравословна околна среда.

Дружеството следи пазара на недвижими имоти и възможностите за разширяване на портфейла с проекти в сектора на офис площите и жилищните имоти в гр.София. В полезрението на Дружеството са и проекти от типа „built to suit”, при които инвеститора изгражда сграда по изискванията на бъдещия наемател. При наличието на атрактивни предложения дейността ще бъде насочена в посока реализацията на тези възможности.

Информация за контакт:
Тодор Брешков

E-mail: bref@brefbg.com
Teл.: +359 2 980 93 09
Адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, етаж 1

brefbg.com

Обратно