Членове на организацията

Галакси Инвестмънт Груп ООД

Галакси Инвестмънт Груп е основана през 1999 година. 

От своето създаване до сега компанията инвестира, развива и управлява портфолио от успешни проекти в различни направления на недвижима собственост - хотели; жилищни и ваканционни комплекси; офисни сгради, търговски и индустриални площи.

Стратегическите инвестиции на Галакси Инвестмънт Груп са съобразени с ключовите фактори в динамичната бизнес среда и дългосрочните тенденции на пазара. 

Компанията инвестира в проекти в които вижда потенциал - гарантиращи конкурентна доходност, висока възвращаемост на капитала и контролиран риск.
Позиционирани на ключови локации те отговарят на съвременните модели за развитие на бизнес, притежават множество конкурентни предимства и предизвикват траен интерес от клиенти и инвеститори. 

Галакси Инвестмънт Груп е водеща инвестиционна компания. Доказателство за това е не само диверсифицираното и богато портфолио, но и липсата на всякакви компромиси касаещи качество, стойност и иновации в проектите. 

Стъпвайки върху богатият си опит в придобиване, планиране, изграждане, управление продажба и отдаване под наем на активи, Галакси Инвестмънт Груп е изградила репутация на доверен инвестиционен партньор, който следва високи стандарти и създава отношения които се оценяват високо във времето. 

Всички проекти на компанията са плод на колективните усилия на целия екип, неговия висок професионализъм и компетенции.

Признанието, на което се радва компанията е резултат от отговорната и прецизна работа на всички мениджъри и специалисти, работещи в Галакси Инвестмънт Груп.

galaxy-bg.com

Обратно