Членове на организацията

Хай Тек 2000

“ХАЙ ТЕК 2000” е дружество с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала “ЕС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНАЛ” АД.

Компанията е създадена през 1995 година с регистриран и внесен капитал в размер 102 000 лева.

Компанията е със седалище и управление в гр. София и се представлява от Управителя Нели Симеонова.

Основният предмет на дейност е инвестиции в недвижими имоти и тяхното управление.

До средата на 2017 направените от компанията инвестиции са в размер на над 5 милиона евро.

Сградата е закупена през 1997 год. и през 2017 е финализиран архитектурен проект за ремонт и реконструкция.

Изградени са офиси клас “B” и складове на 2 нива, с обща застроена площ в размер на 5840 кв.м. РЗП

Сградата беше пусната в експлоатация на 1 Октомври 2018 година.

За контакти:

София, бул.Арсеналски № 123, ет.2
офис 2

Тел +359 2 963 05 43
office@hitech-2000.info

hitech-2000.bg

Обратно