Членове на организацията

Т.И.М.-Х.

Сграда КАЙТ

ИНВЕСТИТОР:

Т.И.М. - Х.ООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Б.Богданов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Р.С.Инженеринг" ООД

АРХИТЕКТ:

"Амфион" ООД

АДРЕС:

София

ИНФОРМАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ТЪРГОВСКА СГРАДА КАЙТ

АРХИТЕКТУРА 

Сграда КАЙТ се намира на бул. „Черни връх” в гр.София, между две от най-значимите транспортно-комуникационни артерии на града – околовръстен път и бул. „Т. Каблешков”, в близост до метростанция и големи търговски обекти.

Обликът на сградата е динамичен и запомнящ се. Изборът на този вид своенравна архитектура е определен от средата – бързо развиващ се интензивен район, с бъдеще като административно-търговско - комуникационен център. За динамиката способстват няколко компонента – главната фасада, агресивната южна стреха и сенници, както и пилонът над покрива с дължина 9м, който като мачта е свързан с горния край на фасадата и увеличава височината на сградата до 36м.

Представителното фоайе, посрещащо посетителите, обединява три етажа и е с подчертан обем посредством синтез на архитектура и изкуство, изразен чрез пана с природни и еко мотиви в северна и южна посока, заемащи цялата му височина. Южният елемент представлява сюреалистична фотографска композиция от морски и театрални сюжети с препратки към името на сградата, а северният е от естественa растителност, абсорбираща праха и пречистваща въздуха.

ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА 

Сградата функционира като административно –търговска. Развита е на 8 нива над терена и подземен етаж с паркинг. Разгъната й застроена площ е 5 532,6 кв.м.Конструкцията е монолитна. Конструктивната височина на партерния етаж е 3,45 м , а на етажите - 3,35 м. Дебелината на етажните стоманобетонни плочи е 20 см, като всички офисни етажи са с двоен под и окачен таван.

Приемното фоайе с височината си от 9,95м , дава светлина , тържественост и артистичност при влизането в сградата. Двата обслужващи асансьора са разположени централно, срещу входната врата. Те са последно поколение, без машинно помещение, производство на OTIS, стовароподемност 800 кг и скорост 1,75 м/сек. Зад тях се намира стълбищната клетка ,служеща и за евакуационен изход.

Осемте надземни етажа /един от които мансарден/ на сградата съдържат следните функции:

На партерно ниво освен входното фоайе са разположени още два магазина и малък ресторант, които са достъпни както през фоайето , така и през самостоятелни входове отвън.

От второ до осмо ниво са разположени офисни помещения, чиято конструктивна схема дава възможност за организация според изискванията на наемателите.

Санитарните помещения на всеки етаж са разположени от двете страни на стълбищната клетка. Предвидена е възможност за тяхното разширение при необходимост.

Сутеренът е решен като паркинг за 35 бр. леки автомобила, със светла височина от 3,15 м. Височината му позволява удвояването на броя на паркоместата чрез поставянето на механизми за паркиране на две нива.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ 

При реализирането на сградата са приложени предвидените в проекта мерки за постигане на висока енергоефективност, а именно:

  1. Източната фасада , която е лицето към бул. „Черни връх“ , е тип double skin , с разстояние между двете остъклявания мин. 60 см. Вътрешният слой е с двоен стъклопакет, а външният с единично стъкло, триъгълно разграфено, с диагонални ивици от тъмносиньо и прозрачно стъкло. Разликата в тоналността на стъклата създава различна температура на отделните участъци, което подпомага естествената вентилация между двата слоя, а оттам и на сградата при отваряне на прозорците от вътрешния слой. Този тип „двойна“ фасада служи и за редуциране на шумовото замърсяване от булеварда.
  2. Остъклените фасади от север, юг и запад са изпълнени с троен стъклопакет в син цвят, върху система за окачена фасада Reynaers CW 50 redisign с прекъснат термомост, което намалява коефициента на топлопреминаване до 0,5.
  3. Стрехата на покрива в южна посока е с дължина от 3,50 м до 2,50 м, с което се редуцира нагряването на фасадата от юг и запад.
  4. Предвидени в архитектурния облик са и слънцезащитни елементи на етажите от юг, стърчащи пред фасадата 1,50 м.
  5. Първите три етажа са с вентилируема фасада, с топлоизолация 15 см минерална вата и финишен слой - варовикови плочи, допълнително намаляващизагряването на сградата. За постигане на херметичност, ватата по фасадата е допълнително измазана и покрита с мембрана, а фугите около прозорците са покрити с хидроизолираща лента.
  6. Покривът на сградата е плавно падащ в западна посока за намаляване на неблагоприятните влияния от западните вятър, дъжд и слънце. Покрит е с ламарина Ruukki, на диагонални ивици, продължаващи архитектурната идея на сградата. Топлоизолацията е 20 см минерална вата.
  7. Триетажното представително пространство на входното фоайе има голяма роля за енергоефективноста на сградата. През него се вентилират първите три етажа, съдържащи повече от половината от надземна площ на сградата.
  8. Отоплението и климатизацията са решени с независими за всеки етаж енергоефективни, съвременни VRF-системи DAIKIN. Етажите могат да се сепарират и хоризонтално на две независими зони със самостоятелни отоплителни и вентилационни системи.
  9. Сградата е изпълнена със система за въздухоплътност и сертифицирана по стандарт БДС EN 13829.

Сграда Кайт е впечатляваща и запомняща се със своята оригинална визия, създава усещане за модерно и динамично развитие на града. 

Зад фасадата , тя създава комфорт и стил за своите обитатели.

Естетичните и функционални решения в екстериора и интериора са подсилени от вложените качествени материали и приложените мерки за постигане на високата енергийна ефективност на сградата.

kite.bg

Обратно