Новини

Българският имотен пазар може да спечели от несигурността около Brexit

9 април, 2019

Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, ИмоТиТе, 31.03.2019

Голяма част от инвестициите в бизнес имоти в Западна Европа и развитите пазари постигат много ниска възвращаемост заради степента, в която тези страни вече са развити. Това, както и предстоящата раздяла на Великобритания с Европейския съюз (ЕС) и несигурността, която процесът създава, кара инвеститорите да се насочват и към страните от Източна Европа. Това каза Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, в предаването “ИмоТиТе” с водещ Христо Николов.

Косева-Бошова определи размера на България като едно от основните предизвикателства пред нея.

“Страната ни е малка, което няма как да се промени, затова би било подходящо регионът на Балканите да се разглежда в неговата цялост… За инвеститорите е важно да направим продукт, който да е интересен и все пак да има обем”.

Според госта пазарът у нас е зрял, но все пак не би могъл да се сравнява с тези в страни като Полша или Румъния, в които има наличие на регионални градове с активно строителство и активно изграждане на качествени офисни и индустриални сгради.

“Голяма част от компаниите във Великобритания ще бъдат повлияни от Brexit и може да се очаква разместване в ползвателите на бизнес имоти… Едва ли обаче Лондон ще загуби статута си на световен финансов център”.

Косева-Бошова коментира и възможността за присъединяване на България към валутния механизъм ERM II.

“Приемането на страната в еврозоната би бил поредният положителен сигнал… Финансиранията в сферата на бизнес имотите до голяма степен са в евро. Преговорите винаги текат с местните банки, но и с централите им, които обикновено са в страните от ЕС. Това съществено би улеснило процеса”.

Гостът коментира и инициативата “Визия за София” за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии.

“Пазарът обикновено показва кои са интересните зони за развитие. Бизнесът и Община София трябва да продължат да работят съвместно в тази насока”.

Като фактори от основно значение при избора на място за инвеститорите в бизнес имоти Косева-Бошова определи близостта на метро, наличието на близък търговски център и други търговски сгради.

Обратно