Новини

Коктейл за членовете на асоциацията

29 април, 2014

На 29 април 2014 г. се проведе коктейл за членовете на АСБС. Целта на събитието беше да бъдат обменени опит и идеи, както и да бъдат обсъдени текущите и нови цели на АСБС.

Обратно