Новини

Кръгла маса във Варна

3 октомври, 2017

На 19.09.2017 г. в  гр. Варна за трети път тази година се проведе  кръгла маса на тема „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ между местните власти, бизнеса и университетите във Варна, членовете на  Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС), Българска Аутсорсинг Асоциация и ICT Media. Домакин на събитието, което се проведе в СПА хотел Романс Сплендид, беше инж. Пламен Андреев от строително-инвестиционната компания „Планекс“.

 Председателят на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, партньор на събитието, Таня Косева-Бошова изрази необходимостта от сътрудничество между местната власт и бизнеса и необходимостта от инвестиции и развитие във Варна. „Във Варна има шест университета. Младите хора, които завършват тези добри унивеститети, започват веднага добре платена и постоянна работа, правят покупки и така стимулират търговията, произвоството и най-вече пазара на жилищни имоти. За собствениците на бизнес сгради е важно да има предвидимост –това очакваме от държавата, както и съдействие от местната власт. Бизнес сградите очакват своите наематели, които да развиват бизнеса си и да създават нови работни места“, заяви Косева.

По време на срещата бяха дискутирани намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона на Варна и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса. Сред присъстващите бяха кметът на Варна г-н Портних, главният архитект Виктор Бузев, областният управител Стоян Пасев, представители на ресорните дирекции в община Варна,  академичното ръководство на висшите учебни заведения в региона, директори на профилирани гимназии, изпълнителни директори на големите компании в региона и компании, членове на партниращите на проекта асоциации.

Всички бяха единодушни, че Варна е най-активният град след София и по стъпките за развитието му всички трябва да си сътрудничат. „Големите компании правят градовете и ги променят. Те биха помогнали и инвестирали в инфраструктурата. Виждам, че всички на тази маса сме стимулирани да инвестираме и да направим Варна по-добър град. Трябва заедно да направим Варна по-видима и желана за живеене и инвестиране“, добави Таня Косева.

Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе на 17 септември, 2016 г. През 2017 г. инициативата продължи с организиране на дискусии в  Бургас (30 март 2017), София (30 май 2017) и Варна (19 септември 2017) с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях.

Обратно