Новини

Работна среща между АСБС и БГФМА

10 май, 2017

На 3 май 2017 г. се проведе работна среща между Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България и Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА).

На срещата бяха начертани общите приоритети на двете организации:

 • Подобряване на качеството на работа между двете асоциации;
 • Работа по нормативната уредба;
 • Работа с общината и държавата;
 • Маркетинг и медийни участия;
 • Легитимно представителство в свързаните органи на държавно и местно ниво (комисии);
 • Прозрачност, включително при приемане на общински бюджети;
 • Участие на представители на организациите в парламентарната Комисия за регионално развитие

От състоялата се дискусия се очертаха следните насоки за съвместнa работа:

 • Предложения и участие в разработването на законодателни промени, включително интегриране на стандартите в законодателството – ЗУТ;
 • Среща със зам.-кмет по екология за обсъждане на проблеми със сметоизвозването;
 • Среща със зам.-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“;
 • Предложение зелено сертифицираните сгради да имат отстъпки от местни данъци и такси;
 • Промяна на законодателна рамка за пожарните изисквания;
 • Облекчаване на административните процедури (Разрешение за строеж, Съгласуване на рекламни знаци и табели по сградите и други);
 • Маркетинг стратегии за работа със СО.

Обратно