Мисия

Мисията на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е свързана със следните цели:

  • да подпомага ефективната дейност на членовете на Асоциацията и промотира общите им интереси;
  • да представлява интересите на членовете на Асоциацията пред държавни и общински органи, данъчна администрация, търговски банки, доставчици на комунални услуги и други трети лица;
  • да налага добри пазарни практики и повишава професионализма на нeйните членове.

Устав на АСБС