Събития

Предстоящи събития

Минали събития

15-та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

29 октомври, 2020 - 30 октомври, 2020

По време на събитието отново ще се съберат водещи български и международни експерти, които да споделят добри практики, идеи и да се запознаят с нови продукти и услуги, които да подобрят работата им.

Виж повече

Facility Management Innovation Forum 2017

14 юни, 2017

Форумът е насочен към управлението и интеграцията на процесите на една организация в сградна среда, които подобряват ефективността на нейната основна дейност, като част от добрите бизнес практики.

Виж повече