Добри практики

 
01. Класификация на офис сградите

„Клас А“ представлява рейтингова класификация на офис сградите, които се отличават с (i) първокласен отличителен дизайн; (ii) атрактивност за най-признатите и престижни наематели на пазара; (iii) високи наемни нива, над средните за града; (iv) професионален пропърти мениджмънт; (v) достатъчно на брой паркоместа за наематели и посетители, включително велостойки и станции за зареждане на електрически превозни средства; (vi) използване на съвременни и висококачествени строителни материали; (vii) отличителен дизайн, атрактивен екстериор, висококачествен интериорен дизайн; (viii) висококачествена окачена стъклена фасада и стъклопакет със слънцезащитни свойства, осигуряващи изобилно количество естествена светлина, растер на дограмата, позволяващ гъвкаво позициониране на преградните стени; (ix) просторно централно фоайе; (x) гъвкавост на интериорния дизайн с отворени офис пространства. Етажен план с възможност да побере един или няколко наематели на един етаж. Дълбочина на помещенията - минимум 18,0 м. между прозорците на двете срещуположни страни; (xi) обща височина на помещението не по-малка от 2,70 м.; (xii) система за подово окабеляване (двоен под) за електро- захранване и телекомуникации и окачени тавани; (xiii) 24-часова охрана и контрол на достъпа; (xiv) достатъчно на брой асансьори на призната международна компания. Високоскоростни, с време на изчакване максимум до 30 секунди и капацитет най-малко 6 души. Товарен асансьор с възможност за пренасяне на тежки товари и носилки; (xv) съвременна гъвкава ОВК система за осигуряване на отопление, охлаждане и вентилация с достатъчно количество свеж въздух за обитателите; (xvi) висококачествено електрозахранване от два източника с автоматично превключване; (xvii) най-малко двама независими висококачествени телеком доставчици в сградата; (xviii) система за управление на сградата (building management system - BMS), (xix) сертификат за зелена сграда, съгласно признати международни стандарти.