Асоциирани членове

Български съвет за устойчиво развитие

Българският съвет за устойчиво развитие (БСУР) е организация с нестопанска цел с мисия да трансформира застроената среда чрез промяна на начина, по който сградите и градските пространства са проектирани, построени и експлоатирани. Ние сме част от Световния съвет за зелено строителство - световна мрежа от организации,  които работят заедно за  осведоменост в публичния сектор, изграждане на капацитет чрез професионално образование, ангажиране на бизнеса за измерване на устойчивостта във веригата на доставки и производството на продукти, и подпомагане на правителствата при разработване на устойчиви политики.

БСУР служи като централна платформа за споделяне на знания в строителния сектор и развитието му в България. Организацията предлага цялостен опит в устойчивото строителство и сектора на градското планиране, отговаря за прилагането на международно признати системи за сертифициране на сгради и градски квартали, и предлага професионални обучения за акредитация за консултанти и одитори за зелено строителство. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно за създаване на устойчива икономика, по-чиста околна среда и силна общност за бъдещите поколения.

www.bgbc.bg

Обратно