Събития

Facility Management Innovation Forum 2017

14 юни, 2017

На 14 юни 2017 г. в хотел Гранд Хотел Приморец, гр. Бургас, ще се проведе  "Facility Management Innovation Forum".

Членовете на АСБС имат правото на 15% отстъпка от цената.

Форумът е насочен към управлението и интеграцията на процесите на една организация в сградна среда, които подобряват ефективността на нейната основна дейност, като част от добрите бизнес практики.

Част от акцентите на форума:

  • Пазарът на фасилити мениджмънт услугите у нас и Европа - актуални данни и тенденции
  • Очакваните иновации при дигитализирането на сградите, както и ролята на софтуерните решения във Фасилити мениджмънта и до колко компаниите са готови да посрещнат промените
  • Устойчиви бизнес стратегии: ефектът на ФМ върху корпоративните цели работно място, Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти и добавената стойност на фасилити мениджмънта и др.
  • Опитът говори – ФМ в Индустриални и логистични сгради, Case Study добри практики на компании от различни сектори и индустрии- своя опит и ефективни бизнес съвети ще споделят представители на Ceres Management Services, Планекс Инвест, Летище Бургас, Едоардо Миролио и др.

За повече информация и регистрации: http://facility17.mysuccess.bg/

Обратно