Членове на организацията

София Тех Парк

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Той е хъб за изследователи, иновативни стартиращи предприятия и зрели технологични компании от България и региона. Паркът управлява и развива уникална среда за подпомагане и растеж на малки и средни фирми чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. 

София Тех Парк подпомага свързването на знания, хора и технологии, и включва няколко основни компонента: Лабораторен комплекс с 11 високотехнологични звена, Бизнес инкубатор, форум за събития, интерактивен център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд, прототипна работилница Sofia Creation Station и спортен комплекс. Инкубаторът предлага на стартиращи предприятия офиси и споделени пространства за работа, където те могат да обменят знания и да превръщат идеите си в успешни бизнес начинания, както и акселераторски услуги, и мрежа от контакти с различни организации, институции и инвеститори. София Тех Парк организира и е домакин на стотици технологични, бизнес и образователни конференции, семинари, обучения, изложения и др.

бул. “Цариградско шосе” № 111, сграда Лабораторен комплекс, ет. 2, гр. София, 1784

Тел:  +359 889 900 603

Email: office@sofiatech.bg

sofiatech.bg

Обратно