Членове на организацията

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

"Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление в гр. София. Дружеството е основано през октомври 2004г. и е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Историята му датира от април 2005г., когато Фондът получава лиценз и започва дейността си като акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е публична компания и акциите му се търгуват на Българска фондова борса. Основни акционери в компaнията са институционални инвеститори, основно пенсионни фондове.
ФНИБ се специализира в стратегически покупки и инвестиции в имоти с добра възвращаемост във различни сектори на пазара на недвижими имоти в България.
Към момента портфейлът на ФНИБ е концентриран в бизнес имотите с над 8о% тегло към края на 2023 г., следвани от търговските имоти с около 10% дял и, с по-незначително тегло, ваканционните и инвестиционните имоти.

Фондът е специализиран изключително в придобиване и инвестиране във високо-ефективни недвижими имоти, отговарящи на следните критерии:

  • Отлично местоположение и добра транспортна инфраструктура,
  • Високи качества, покриващи стандартите на всички клиенти,
  • Функционалност и съвременни технически решения,
  • Професионално управление на имота,
  • Устойчивост и здравословна околна среда.

Oт създаването си досега Фондът е осъществил сделки с недвижими имоти за над 120 млн. евро. През изминалите години фондът изгради Камбаните Грийн Офиси, Камбаните Бизнес Център и Ийст Тауър, както и последния си емблематичен проект - 16-етажната Синерджи Тауър с площ 50 хил. кв.м, разположена на територията на София Тех Парк, която беше обявена за Зелена офис сграда на годината за 2023 г. на Националния конкурс Сграда на годината.

Информация за контакт:
Тодор Брешков

E-mail: bref@brefbg.com
Teл.: +359 2 980 93 09
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 111Р, етаж 16

brefbg.com

Обратно